FB

Fikus

fikusNa základe očakávaných členov / návštevníkov som si zvolil určitú štruktúru a plán výučby na jednotlivých stretnutiach.
 
Ako skutočnosť aj ukázala, na FIKUS klub sa prihlásili a pravidelne navštevujú ľudia od 10 do 4O rokov,  priemerne 10- 15 osôb na jedno stretnutie. Pri takejto heterogénnej skupine som sa zameral na spoločnú črtu väčšiny – nie úplná a dostatočná schopnosť jednak ovládať svoje fotoaparáty (zrkadlovky, aj ostatné), ale tiež úzka predstava o tom, čo fotografia v skutočnosti je, čo všetko v sebe zahŕňa a kam až v dnešnej dobe presahuje.

Stretnuia máme časovo voľne rozdelené do asi troch častí:
 
  • -  Na videodokuente predstavujem a uvádzam členov do histórie fotografie, ktorá sa neskôr vyvíja a člení na rôzne druhy a žánre.
  • – Preberanie základných technických premenných vo fotografii – čas, clona, citlivosť, oboznamovanie členov s časťami fotoaparátu – počas celej tejto teoretickej časti aj premietam náležité príklady na televízii, aby mali ľudia možnosť lepšie pochopiť a zapamätať si to, čo práve preberáme.
  • praktická časť – konkrétne od témy, ktorú preberáme – hlavná téma stretnutia – sa odvýja aj praktická časť, na ktorej si na svojich vlastných fotoaparátoch skúšame dosiahnuť a zámerne využiť vysvetlené a naučené.
 
Členovia FIKUS klubu dostávajú aj nepovinné domáce úlohy, ktoré veľmi radi robia a tie stále na nasledujúcej hodine preberáme a spoločne si ich tiež premietame a diskutujeme o nich.

Asi u všetkých návštevníkov som sa stretol s pozitívnou spätnou väzbou, témy ich zaujímajú, samy sa pýtajú viac a snažia sa reálne naučiť a pochopiť všetko, čo preberáme. 
 
Doteraz sme prebrali veĺmi dôležité  témy ako čas clona a citlivosť – na každú tému zvlášť mali členovia a jdomáce úlohy a z veľkej miery aj na základe práve týchto úloh – ich vlastných fotografií som zistil, že sa tieto veličiny a problémy skutočne učia porozumieť. Stále fotia a zaujíma ich stále viac – tomu som aj rád, pretože je to premňa Dôležitá spätná väzba.
 
Na pláne máme najbližšie preberať luminografiu a hlavne ju aj prakticky skúšať. Dohodli sme sa, že každý kto môže si donesie statív, vlastný fotoaparát, stretávame sa vecčer a budeme spoločne fotiť. Keďže návštevníci prejavujú jasný záujem o praktické časti hodín, snažím sa im vyhovieť a plánovať zaujímavé fotenia, na ktorých sa najlepšie naučia a obľúbia riešiť problémy a výzvy fotografie.